Gyerekkori emlékképek (Zsuzsi)

Megígértem apámnak, amikor kórházban volt, hogy ha hazajön, meglepem egy rövid írással a Családi Szóba. Ennek az újságnak lelkes – tényleg Lelkes – olvasója vagyok, amióta olvasni tudok. Főleg csomagolópapírra készített rajzos változatát szerettem, abban is a másokról készített karikatúrákat. (Milyen jó, hogy nincsenek nosztalgia kiadások, így a rólam készült rajzokon már nem vihoghat a család ifjúsága.) Mellesleg a készítők könnyen nevethettek a markukba – róluk nem készültek gúnyrajzok. Bár néha „öngúnyt” gyakoroltak, de ezt nagyon kesztyűs kézzel tették.

Nem tudom ki, hogy van vele, de ha gyerekkoromra gondolok képek, illatok, hangulatok villannak be kusza összevisszaságban. Sok kellemes, sok zavarba ejtő, és néhány kellemetlen.
Az, hogy vannak kellemes és kellemetlen emlékeim, gondolom nem lepte meg az olvasót.
De mi lapul a „zavarba ejtő” emlék-dobozban?
Mivel így belebonyolódtam ezek közül mesélek el néhányat – időrendi összevisszaságban.

Anyai nagyszüleimet jól ismertem, mert velünk laktak, nagyi (Nanci) volt a családi étkezések felelőse, nagyapámra már csak ágyban fekvő betegként emlékszem. Apai nagyszüleimmel viszont ritkán találkoztam, ennek okáról soha senki se beszélt nekem, pedig nagyon furdalt a kíváncsiság. Azt hittem nem vagyunk elég előkelőek nekik, egyszer ugyanis úgy 6 éves korom körül elvittek az Állatkertbe, ami előtt kulturált étkezési leckéket kellett vennem műveltebb családtagjaimtól. Ugyanis az állatkerti látogatás után ebédre is hivatalos voltam egy igazi étterembe. Bár ebben az időben minden ehető dolog – zöld barack, borsóhéj, a forralt tej föle stb.- a csemegéim közé tartozott, az étteremben lázasan kerestem, melyik ételt tudnám elegánsan elfogyasztani. Ha Kálmán nagyapa és Stefi nagymama még ma is élne, megmondhatnám, hogy igenis nagyon szeretem a rántott húst – és nem csak a kanállal is ehető krumplipüréért rajongom. Hozzá kell tennem ma is kézzel szeretek enni a legjobban, bár már a csigafogó használatát is elsajátítottam.

Azt sem értettem sokáig – régen felnőtt voltam mikor apám hosszas unszolásomra lerántotta a leplet néhány családi titokról – anyám miért neheztelt rájuk. A családban ugyanis szigorúan tilos volt a gyerek – mármint én – előtt bármilyen pletyka vagy felnőtteknek szóló információ megemlítése. De engem se kellett félteni, órákat töltöttem a szekrényben (!), az ágy alatt, az ajtó mögött hallgatózva. Az ágy alatt különösen komfortos volt – berendeztem egy kis fekhelyet takaróval, zseblámpával és olvasva hallgatóztam – általában eredménytelenül – lehet, hogy a zseblámpa fénye árult el?
Azok a titkok, amikre kíváncsi voltam sokáig titkok maradtak előttem, mivel a háború alatt időszakig értek a gyökereik, így régen nem voltak beszédtémák a családban.

Szép emlékeim is vannak Stefi nagymamáról – ezek egy része természetesen az evéshez kapcsolódik. Náluk sok finom málna érett nyáron, amit málnalevelekkel díszítve hozott át, úgy hogy minden málnaszem külön-külön ült az üvegtálon. Azóta se láttam olyan szépen feldíszített tálat olyan gyorsan kiürülni. Stefi nagymama híres volt a családban a „meggyboráról” is. Minden karácsonykor – lehet, hogy egyéb ünnepeken is – ezzel koccintottunk, és én is kaptam belőle egy kortynyit. Sajnos halálával együtt ennek készítése is a sírba szállt, bár néhány évig kísérleteztem vele, de sohasem lett olyan finom, mint az övé volt.

Anekdoták Kálmán nagypapáról

Kálmán nagypapa szikár, magas ember volt, elmaradhatatlan pipával a szájában, huncut mosollyal. Szelektíven nagyot hallott. Mindig csak azt hallotta meg, amit akart. Felesége Stefi nagymama, kicsi pedáns asszony volt. Mivel nagypapához képest ritkán jött át hozzánk, ezért mi Kálmán nagymamának hívtuk, amiért gyakran haragudott. Vasárnap délelőtt bátyámmal rendszerint meglátogattuk nagymamát, ilyenkor mindig le lettünk ellenőrizve. Ott laktak, ahol most Zsuzsi húgom lakik, persze a ház akkor még egészen másképpen nézett ki.

Nagyapám meséje szerint a ház szakmai sikere eredménye. A mai Glóbusz / ha még meg van / nyomdában dolgozott grafikusként, amikor az egyik angol cég tendert írt ki részvények nyomtatására. Az akkori tulajdonos felkérte a magyar művészvilág prominens szereplőit, hogy tervezzenek részvénypapírokat. A tervek alapján nagyapám készítette el a nyomtató kliséket, és nem győzte szidni a terveket: alkalmatlanok a célra. A részvények rajzolatának nem szürrealistának, hanem bonyolult grafikai vonalvezetésűnek kell lennie, hogy nehezen lehessen hamisítani. A tulajdonos azt mondta: Ha ez a véleménye, készítse el a saját tervét is. A terv elkészült. A tendert nagyapám terve nyerte, a munkát meg a nyomda. A tulajdonos ezer korona jutalmat adott nagyapámnak, ebből lett a mátyásföldi ház. Nagyapám az előkészítő részleg vezetője lett. 1945 után megerősítették ebben a pozíciójában (igaz ekkor műszaki igazgató titulussal. 1956 előtt a régi gárdát nyugdíjazták. 1956-ban még lőttek a pesti utcákon, nem járt a hév, nagyapám felhúzta a bakancsát, (Volt neki, hiszen már 1922-ben tagja volt a Magyar Turista Szövetségnek.) és felkereste a korábban nyugdíjazott munkatársait, a fiatalok, nem dolgoznak, sztrájkolnak, mondta nekik: mindegy milyen rendszer lesz az országban, a nyomdagépek nem állhatnak. Külföldi megrendelések vannak, teljesíteni kell a szerződéseket, szükség lesz a pénzre. Megszervezték az ellátást, (Hogyan csinálták? Ez előttem rejtély, hiszen Budapesten akkor nem volt ellátás, éjszakákon keresztül ültünk sorba, kis sámlival, egymást váltva kenyérért.) Bent aludtak a gépek mellett. Normalizálódott az élet, de az öregeket senkinek sem volt bátorsága hazaküldeni. Így hát évekig ott ragadtak a régi munkahelyükön, nagyapám újra műszaki igazgató lett immár harmadszor.

Egyetemi éveim nyarain én is dolgoztam nagyapám nyomdájában egy-egy hónapig. Reggelente mindig hajnalban indultunk nagyapámmal együtt ilyenkor munkába. Mindig szétnéztünk a közeli piacon, pedig sohase vettünk semmit. Nagyapám azt mondta: szereti látni, mennyit ér a pénze…

Egy reggel szóvá tettem: édes nagypapa, jó nyugdíjad van, miért kelsz fel velem együtt hajnalban, hiszen nyugodtan pihenhetnél otthon. Rögtön letorkolt: Ebbe te ne szólj bele, nem tudod mi a különbség negyven embernek parancsolni, vagy ha egyedül neked parancsol a nagymamád!

A nyomdai öregek nagy Fradi drukkerek voltak. Minden Fradi meccsre elmentek, egymás kezét fogva, hogy a tömegben el ne veszítsék egymást. Másnap a délelőtt az előző esti meccsről szólt. Meg voltam győződve róla, hogy igazi jó barátok. Amikor szóbahoztam ezt, tele voltak panasszal. Nem győzték szidni. Az egyik elmondta, hogy Erdélyi születésű. Akkoriban nem lehetett Romániába utazni. Édesanyja átutazóban volt Magyarországon és ki akart hozzá menni a Keletibe, nagyapám nem engedte el, mert nem volt kész a nyomólemez. Nem sokkal később édesanyja meghalt. Sohase bocsátja, meg hogy nem láthatta. Akkor jöttem rá, nem igazán értem az öregeket… (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sohase azt a lemezt készítették el, amelyiket kellett volna. Mindig a műszak végén derült ki a „tévedés” és akkor túlórázhattak plusz pénzért, hogy ne álljanak le a gépek.)

Később megértettem miért félt nagypapám nagymamámtól. Emlékeim szerint nagymama egyszer volt beteg. /Ezt ugyan Nancy cáfolta. Abban az időben történt, amikorra én nem emlékezhetem vissza, Stefi nagymama orvosnál járt. Az orvos megkérdezte: Mi a baja? Stefi nagymama felháborodott: Maga az Orvos! Maga mondja meg! Persze lehet, hogy ez pletyka, hiszen Nancy, valamilyen kiskanál ügy miatt nem rajongott Stefi nagymamáért. / Szóval Stefi nagymama beteg volt, Kálmán nagypapát küldte piacra, vegye meg a vasárnapi ebédhez a bontott csirkét. Nagypapát az egyik kofa rábeszélte: vegyen élőcsirkét, az olcsóbb és jobb is. Nagyapám hallgatott a tanácsra, – mindenkit a tanácsadók visznek lépre, – hazavitte az élő csirkét. Nagyanyám kiverte a palávert, ő nem vágja le, vágja le nagyapám. Nagyapám el is vitte a sufni mögé, de nem tudta levágni, olyan szomorúan nézett rá. Hosszú veszekedés után, nagyszüleim azon a vasárnapon diétáztak, a csirke életben maradt a kiszabott idő legvégéig. Egy alkalommal, a vasárnapi látogatáson látom, hogy ecetes uborkasalátával eteti az akkor már családtagnak számító tyúkot nagyanyám. Kérdeztem, miért csinálja? Azt mondta: szegényke kotlik. Ilyenkor lázas, hát csillapítja a lázát.

A kiskanál, később is szerepet játszott. Szegény Stefi nagymama előbb halt meg évekkel, mint nagyapám. Ekkor még két nagyszülőm élt. Nancy és Kálmán nagypapa. Nagypapa a régi házában élt. Azt mondta, nem hagyja el, mert bömbölteti a rádióját, mert rosszul hall, ott senkit sem zavar. Jól tudott németül, mert fiatal korában még valcolt, és német nyelvterületen dolgozott nyomdákban. Meg is hallgatott minden, az akkori időben fogható adót, de a híreket véletlenül, vagy készakarva, mert nem volt szenilis, teljesen összekavarta. Minden igaz volt, de nem ott és nem azzal történt, amit elmesélt a hírekből. Szóval nagyanyám halála után nagypapa minden délben átjött hozzánk. Nancyval kettesben megebédeltek, ebéd után szundítottak egyet. Este az egész család együtt vacsorázott, erről nem illett lekésni csak nagyon nyomós indokkal. Azután leültek édesapámmal rablóultizni tízfilléres alapon. Én ilyenkor Nancynak drukkoltam. Nem véletlenül. Általában apám nyert, mert ő számolta egyedül a lapokat, mi ment ki. Izgalmassá a játékot viszont nagyanyám tette. Teljesen kiszámíthatatlanul játszott. Így aztán megnyert játszmákat, amelyeket csoda volt megnyerni, és elvesztett játszmákat, amelyeket szinte lehetetlen volt elveszteni. Ha apám partnere volt, rendszerint nagyon kikapott, mert mindig azt a lapot hozta, amelyet nem lett volna szabad kijátszania. Hogyan tudta ezt olyan jól kiszámítani, hogy egyszer se hibázzon, máig sem tudom. Az öregek elkártyáztak nyolcig, fél kilencig, ekkor szóbakerült a kiskanál. Nancy és Kálmán nagypapa úgy összevesztek, hogy az már a becsületsértést súrolta. Nagyapám felkelt, hazament. Másnap mindez pontosan ugyanígy folytatódott. Mondtam már, nem értem az öregeket…

/Egyszer kifaggattam Nancyt, mi van a kiskanállal? Elmesélte. Amikor apám és anyám randevúzni kezdtek, apám szülei zsúrt adtak. Amelyre későbbi anyám is meg lett híva. A meghívóra azt írták: senki ne hozzon semmit, minden lesz, csak az ezüst kiskanalát hozza mindenki magával, mert abból kevés van. Anyámnak nem volt kiskanál… Ez borzolta a kedélyeket ötven évvel később. Továbbra sem értem az öregeket…/

Már írtam, nagyapám szenvedélyes Fradi drukker volt. Ha a TV meccset közvetített, mindig átjött és apámmal, nagyapámmal együtt néztük meg hármasban. Anyám ilyenkor ideges volt, mert nagyapám rágyújtott a pipájára, és amikor Albert Flórián mellérúgta gólhelyzetben a labdát, felugrott és elkiabálta magát: Barha!!! (ez a barom és a marha összevonásából származott nagyapám szerint, a későbbi etimológusok kedvéért írtam le) a pipa persze kiesett a szájából, a parázs szétszóródott a szőnyegen. Anyám szaladt a seprűvel, lapáttal, hogy mentse, ami menthető. Később egy rossz szőnyeg lett rendszeresítve meccsnézéshez.

Ha már apai nagyszüleimről írok, muszáj megemlékezni a mátyásföldi bikavérről, amelyet Stefi nagymama készített. Karácsonykor hozta általában a csodálatos, mélypíros, pálinka erősségű meggybort. Mi gyerekek, sajnos csak a nyelvünket dughattuk bele, pedig finom volt.

Korábban azt írtam, Stefi nagymama ritkán jött át. Volt egy időszak, amikor nem volt így. Mikor megszületett Petike, első dédunokája, gyakran meglátogatta. Mindig hozott neki egy hatalmas őszibarackot. Ez emlékezetes nekem, mert Petike kiegészítésül tápszert kapott, az akkor divatos ADAPTA-t. Én főztem neki, amíg Gitta szoptatta, aztán én etettem volna kiskanállal. Nem szerette. Ha tehette, kiköpte. Stefi nagymama, akkor már dédnagymama, őszibarackját viszont igen. Teaszűrőn átpréselve adtuk neki. Előttem a két tálacska. Az egyikben tápszer, a másikban őszibarack. A barackot megette, a tápszert kiköpte. Nem volt könnyű kicselezni, hogy ne tudja, kiszámolni mikor kap tápszert, mikor őszibarackot.

Nagyapám reggelente megivott egy pohárka szilvapálinkát reggeli előtt, eleinte Csongor szivart szít, később egész nap pipázott. Vagy csak szájában volt a pipa? Ki tudja. Szerintem még ma is élne, ha szilveszterkor nem esik ónos eső. Azon a tragikus szilveszteren átjött a családdal együtt tölteni a szilvesztert, túl a kilenvenen. Éjfél után bátyámmal haza akartuk kísérni. Nem engedte. Ő még nem olyan öreg. Hazafelé elcsúszott és olyan szerencsétlenül összetörte magát, hogy két nap múlva meghalt. Isten nyugosztalja szegényt.

Gyerekszáj

Anna 2 cicával játszik, én is szeretnék bekapcsolódni a játékba és megkérdem:
– Ezek a cicák fiúk vagy lányok?
– Mire Anna: Én fiút nem tartok, mert kislány voltam kiskoromban.

Vera nagyon szeret közösen játszani, de csak azt, amit ő talál ki.
Egyik este megfogja a kezem, és kéri, nagyi gyere boltost játszani, én leszek a vevő, te a vásárló.

Anna nagyon szereti a szabályokat, mindenkit figyelmeztet, ha egy szabályt a véleménye szerint megszegnek. Vera gyakran megszegi ezeket, ebédnél nem hajlandó a székében ülni, ha már nem eszik, és az asztal körül szaladgál. Anna nézi, majd rám néz, és mivel Verát senki sem szidja össze, boldogan követi a rosszpéldát. (A nagyszülőknél lehet, hogy a nincs szabály a szabály?)

Vera rajong a plüssállatokért, közel 100 db-os állatsereglete, állandóan gyarapszik, de új „barátokat” szeretne. Egyik reggel azt mondja, nagyi vegyél nekem egy új cicát. Mire én:
– De Vera már vagy 8 cicád van.
Vera válasza:
– Nem is nekem kell, a cicáimnak kell új barát.

Amióta Szofi megszületett Vera is átalakult anyukává, ringatja, tanítgatja plüssállatait, sőt naponta többet is előhúz a trikója alól, közölve velünk, hogy most született.

Mindkét nagyobb lány unokámat, nagyon érdekli, ki a fiú és ki a lány a családban. Valószínűleg gyanús lehetek, mert Vera naponta többször is megkérdi nagymama te fiú vagy? Laci fiamnak hosszú haja van, Vera úgy gondolta, ő biztosan lány, viszont Laci a kérdésre az válaszolta, hogy fiú. Erre Vera utána ment a WC-be ellenőrizni igaz-e.

Annával virágokat válogatunk, mert nagyapa helyett mi szerettük volna megvenni a virágokat Nőnap alkalmából. Boldogan válogatunk, és beszélgetünk az ünnepről, hogy egyszer az évben, a nők, lányok a fiúktól virágot kapnak, hogy megünnepeljék őket. Egyszerre Anna elszomorodik, és sírni kezd. Én ijedten kérdem mi a baj. Mire Anna, az hogy csak egyszer kapunk virágot.

Annával a cinkotai temető mellett megyünk el autóval, kinéz és magyarázza nekem, tudod nagyi ez egy temető, és itt vannak a régvolt emberek, a sírkövekre rá van írva a nevük, hogy emlékezzünk rájuk.

Az “Újvilág” felfedezése: Ültetvények

Oak_Alley_PlantationAz első napi “francia negyed”-beli séta után második nap az autóbérlés mellett döntöttünk. Az autókölcsönzőben először is elkérték a magyar jogosítványomat, majd a fickó elővett egy könyvet, amiben látszólag minden ország jogosítványának képe volt, angol nyelvű útmutatóval. Kinyitotta “Hungary”-nál, majd 5 perc nézegetés után úgy döntött, hogy a jogosítványom rendben van. Innen ment minden, mint a karikacsapás, végül, mivel kis autót kértem, kaptam fekete Toyota Corolla-t. Egy segítséget kellett még kérnem, mielőtt visszaindulhattam volna a hotelhez, hogy mondja el pár szóban hogyan működik az automata sebességváltó, mert ilyen autót még nem vezettem. Szerencsére nem furcsállotta a kérdést, úgyhogy 1 perc bemutatás után indulhattam is.

A sebességváltó még rendben is volt, azonban azt nem tudtam, hogy itt olyanok a fékek, hogy ha túl erősen nyomom, akkor beindul egy vészfék rendszer és hiába lépek le a fékről, az autó már akkor is blokkolva megáll. Na ezt a blokkolva megállást 3-szor sikerült az autókölcsönző és az 50 méterre lévő lámpa között eljátszanom, így elgondolkoztam, hogy nem érte volna még meg azt a 20 dollárt a teljes körű biztosítás (vagyis, hogy ha más autójában kárt teszek, akkor azt is fizesse a biztosító). A navigáció sem volt teljesen egyszerű itt ugyanis a legtöbb utca egyirányú, bármilyen széles is, de azért sikerült a hotelbe visszamennem a lányokért. A hotel környékén fizetős parkolás volt, de kellemes meglepetésre az automata a hitelkártyát is elfogadta.

Szóval fel a lányokért és a 15 perc múlva, már indultunk is az ültetvényekre. A tájékozódás szerencsére nem volt probléma, nem túl nagy, de olvasható táblákon mindig a megfelelő információ volt kinn. Szóval probléma nélkül felhajtottunk a 10-es számú államok közötti (interstate) autópályára és 20 perc autókázás után lehajtottunk a Missisippi mocsárvidékre. Itt egy nem túl jó úton kellett még kb. 30 percet autózni az ültetvényekig. Ezen a részen két érdekes dolog volt. Az egyik, hogy kb. 10 méterre az úttól már látni lehetett, hogy vízben állnak a fák, vagyis pár méterre végig ott volt a mocsár. A másik, hogy félúton ki volt írva, hogy börtön terület, lehetőleg ne álljunk meg és ne vegyünk fel stopposokat!

Az ültetvényeken cukornád ültetvényeket kell érteni, amelyeket francia vagy más gyarmatosító nemzetek családjai alapította és fekete rabszolgákat dolgoztattak. Elsőként a Kriszti által az útikönyvből kiválasztott ültetvényt látogattuk meg, ahol egy barátságos (tejbetök) amerikai cicát is találtunk, Anna nagy örömére. Az ültetvény összességében érdekes volt, de azért az jellemző Amerikára, hogy nagyon jól marketingelik a dolgokat (vagyis egyszerű, nem túl régi házak, romok köré érdekes story-t kreálnak és jól hirdetik).

Cisco Partnet Summit 2011 – New Orleans, USA

A Cisco Partner Summit egy évente megrendezésre kerülő esemény, amelyet a Cisco szervez. Célja, hogy a partnerek találkozzanak, eszmét cseréljenek a Cisco vezetőkkel és egymással. Az idei a 15. ilyen esemény, amely a gazdasági válság előtt jobb napokat is látott, de idén is 3000 résztvevője van (korábbi években a 10.000 résztvevős esemény sem volt ritka). Bámulatos nézni az a szervezési hatékonyságot, amellyel az amerikaiak egy ilyen eseményt megszerveznek. A esemény a New Orleans Convension Center-ben kapott helyet, amelyben összesen kb. 500 előadó terem van, közülük egy az a színházterem, amelyben a délelőtt közös előadásokat bonyolítják, és 4-5ezer embernek biztosít ülőhelyet és teljes rálátást a show-ra. Ugyanis is nem egyszerű előadások vannak, hanem valóban show-t szerveznek a résztvevők.

Cisco_summit_openA keddi nyitó előadást egy karneváli zenekar és felvonulás vezette fel. Minden nap 3000 embert ebédeltetnek meg, minden probléma nélkül. Minden sarkon, folyosón irányító emberek állnak, akik navigálnak, hogy éppen milyen esemény merre van, merre kell menni. Az ebédlőben is 8 részre vannak osztva az asztalok és folyamatosan nyitják meg az új részeket és irányítják oda az embereket, ahogy a korábbi rész kezd telített lenni, így nem kell helyet keresgélni.

Az esemény három napos. Minden nap egy “general session”-el kezdődött a nagy előadóban, amelyen minden meghívott részt vett és Cisco vezetők meséltek a Cisco jövőképéről és stratégiájáról nagy vonalakban. Ebéd után különböző szempontok szerint, kisebb termekben mélyebb előadások voltak. Első nap régió szerinti bontásban: US/Canada, Európa, feltörekvő piacok (=”emerging markets”, ide tartozott Magyarország is), Ázsia, Kína, Japán. Második nap technológiák szerint: határok nélküli hálózat (Borderless Networks), együttműködés (Collaboration), adatközpontok (Datacenter). Harmadik nap vendég előadók beszéltek a hatékony vezetésről. A zárónapon az összefoglaló után ismét egy rövid show, egy élő blues koncert zárta az előadásokat.

A nappali események mellett persze az éjszakai szórakozásról is gondoskodtak a szervezők, ahol finom ételek és italok, valamint élő zene biztosította jó hangulatot. Első napon kellemes bárokban gyűltek össze a partnerek szintén régiókra bontva, második nap a feltörekvő piacok partnereinek a “The Republic” nevű szórakozóhelyen kosztümös vámpír bulit tartottak, utolsó este pedig minden meghívott partner és párja a “House of Blues”-ban ünnepelhette a rendezvény sikerét.

Az “Újvilágban”

DSCF0421Szombaton megérkeztünk több, mint 22 órás utazás után New Orleansba… Chicago-ig minden rendben ment – attól eltekintve, hogy a laktózmentes tejünket kidobatták velünk (1 dl folyadéknál többet nem engednek fel a repülőre, mert bombát lehet készíteni belőle… ) és minden átszállásnál alaposan átvizsgáltak minket és a kézipoggyászunkat (cipőt is le kellett venni), mondtam Lacinak, hogy kezdem úgy érezni magam, mintha terrorista lennék…New Orleans-i felszállásnál nem kapta meg a gép az engedélyt a mostoha időjárás miatt, így szerintem kb háromnegyed órát kőröztünk a kifutópályán – szerencsére Anna és Laci végigaludta ezt az időt. Én is bele-belealudtam a történetbe és amikor negyedszerre felébredve sem szálltunk fel elméláztam, hogy valóban jó ötlet volt-e ide jönni. Az útikönyvben gyorsan lecsekkoltam, hogy a hurrikán időszak júniusra esik, ekkor megnyugodtam és végre felszálltunk -végül is nyaralunk vagy tavaszt várunk, fő az optimizmus?

French_QuarterA Chicago-i mínusz 3 fok után New Orleansban plusz 17 fok fogadott és rettenetesen párás volt a levegő, a reptér teljesen kihalt volt (lágy jazz szólt a hangszórókból, adnak a külsőségekre), a kijáratnál egy fekete fickó taxit hívott nekünk, és beszálltunk egy szintén fekete férfi által vezetett múlt századi járgányba – ekkor már sejtettük, hogy itt minden más lesz, mint otthon:) Másnap irány a francia negyed, az utca tele utcazenészekkel, zsonglőrökkel, Tarot kártyából jósoló cigányasszonyokkal, pénzért verset író,  jobb napokat látott költőkkel…és ráadásul Mardi Gras van (valami tavaszünnep féle helyi hagyomány karneváli hangulattal) az egész egy nagy felfordulás, hatalmas buli és mindenhol szól a Jazz. Sörrel és Long Island Ice-tea-vel a kezünkben hallgatjuk a zenét, nézelődünk, ennyi érdekes embert még sehol nem láttam, a kutyákat beöltöztetik mindenféle vicces ruhába a Mardi Grass tiszteletére – itt mindenkinek hiányzik egy kereke. Imádom az egészet !!!

Anna_Mardi_grass_maskbanNew Orleans egy más dimenziója az életnek (állítólag a többi amerikai államtól is merőben eltér Louisiana állam, ahol vagyunk) az emberek az utcán ülnek a járdán és iszogatnak – Lacit kicsit feszélyezik a kéregetők 🙁 Anna táncikál az utcazenére.