Újrakiadás – 1985. november – Nagyapa: A családi szó Bridge iskolája. II. Lecke.

A családi szó Bridge iskolája. II. Lecke.

Lapunk előző számában megismerkedtünk a Bridge játék szabályaival. Ebben a leckében a licit és a lejátszás néhány taktikai kérdésével foglalkozunk. 

A licit meghatározott beszélgetés a párt alkotó játékosok között. A pár tagjai egymás lapját nem ismerik, lapjuk űtőerejéről, az elosztásról egymást tájékoztatniuk kell. Ennek során meg kell állapodniuk az aduszínben és a felvételhez szükséges vagy elérhető legmagasabb szintben. 

A licit során nem mondhatunk mondatokat, csak 15 szót használhatunk. Ezek:

  • a számok 1-től 7-ig
  • a kártya 4 színe + a szanadu
  • passz, kontra, rekontra

Minden egyéb megjegyzés vagy gesztus tilos, érvénytelenné teszi a licitet.

Minden játékos addig licitálhat, amíg az utána következő játékosok – hárman – pssszal le nem zárják a licitet.

Ezek a korlátozások avval jártak hogy különböző licitrendszerek alakultak ki. Leckénk a Családi Szó olvasótáborában kialakult eredeti Culbertson rendszert, annak számítási módját ismerteti. Meg kell jegyezni hogy vannak komplikáltabb számításokon alapuló licitrendszerek is. A Culbertson licitrendszer trikkszámításon alapul. Trikket érő (:általában biztos ütést jelentő:) figurák:

  • 1 trikket ér: ász, mariázs (:király+dáma:), király az ász mellett, színhiány
  • 1/2 trikket ér: király, dáma az ász mellett, szingli (:egy van csak a színből:)

Az indításhoz szükséges trikkerő: 2 és 1/2. Ha a lapban van ötös szín, ezt kell bemondani, ha nincsen ötös szín, akkor 1 szanaduval kell indítani. A 2 és 1/2 trikket azonban a partnernek jelezni kell. Kivételesen 2 trikkre is lehet inditani, ha az adunak ajánlott szín pl. 7-es vagy 8-as.

A partnernek jeleznie kell, ha segítőlapja, vagyis legalább 1 és 1/2 trikkerős lapja van. Ha megfelel az ajánlott szín, akkor a bemondást 1-el emeli. Ha nem felel meg, mert gyenge az ajánlott színben, de van saját ötös szine, akkor azt licitálja. Ha nincs megfelelő saját szine, akkor 1 szanadu bemondással jelzi, hogy legalább másfél trikkje van.

Speciális esete a licitnek a szlemmlicit. Erre akkor kerül sor, ha az indítónak legalább 4 – 4 és 1/2 trikkerős lapja van. Ilyenkor a szükségesnél eggyel többet mond, ezzel jelzi, hogy kis vagy nagyszlemmet, de legalább a gémet teljesíthetik. Szlemmlicit esetén a segítő partner a licitet nem zárhatja le. Először arra válaszol, hogy az ajánlott szín neki megfelel-e, azt emeli. Azután történik az ászok bemondása, az emelések során. A színhiány az ásszal egyenértékű, tehát licitálja azt a színt is, amiből egy lapja sincsen, tehát a szín aduval üthető. Ha már semmi mondanivalója nincsen, szanadut mond, a befejezést az indító partnerre bízza.

Előfordulhat, hogy zárólicitet alkalmazunk. Erre akkor kerül sor, ha erős és hosszú szín van a kezünkben, pl. 8 lap egy színből ász és király vezésével. Ez önmagában is 8 valószínű ütést jelent, de az ellenfél által játszott más aduszín esetén a várható színhiány miatt számunkra nem biztosít ütést. Ezért magasan indítunk – általában 4-el – és akadályozzuk, hogy az ellenfél a nála lévő, de két partnernél megosztott jobb lapját kilicitálja. Így megéri akkor is, ha esetleg egy-két bukással jár, mert a partner lapja nem sok trikk erős. Kellő trikkerő esetén természetesen a partner adhat szlemmlicitet.

Nem ritka eset, hogy lapunkban megvan az indításhoz elegendő trikkerő, de megjátszható hosszúságú színünk nincsen. Ezt 1 szanadu indítással adjuk partnerünk tudomására, keresve a színjátékra alkalmas aduszínt. A partnernek ezért licitálással jeleznie kell, ha legalább ötös színnel rendelkezik. Ha neki is trikkerős lapja van, akkor a szlemmlicitnél említett módon licitál. Gyenge lap esetén – ha nincs 5-ös szine, csak akkor passzolhat, ha az ellenfél licitált vagy neki egyetlen trikkje sincsen. A szanadu játék mindig rejt magában kockázatot, mert ha nincsen adu, az ellenfél a hosszú színét szabadon lejátszhatja. Ebben az esetben az ütés egyszeri átvétele nem elég, mert az ellenfél más színben ütni tud, szabad színének a kis lapjait is lejátszhatja. Ezért szükséges hogy legalább 2 fogásunk legyen. Ha csak ászunk van, kell mellette legalább 2 kis lap. Ez azért fontos, mert az ellenfél színét kétszer kihagyva, csak harmadszorra ütünk az ásszal. Ha a továbbiakban a szabad szin birtokosát a beütéstől el tudjuk zárni, társa már a szabad színben aligha tudja az ütést átadni. 

Kedves olvasónk!
Ezek voltak a licitálás legáltalánosabb elvei. Következő leckénkben még a kontralicit jellegéről, a játék és ellenjáték néhány taktikai kérdéséről fogunk írni. 

Vélemény, hozzászólás?